Ωράριο τηλεφωνικού κέντρου

Το τηλεφωνικό κέντρο λειτουργεί Δευτέρα- Παρασκευή 10.15-13.45 (Εκτός αργιών και ημιαργιών.)